CLOOS eğitimleri

Mekanikçi için servis ve bakım

ROMAT / QIROX®
 

 
Hedef grup
 • Robot mekaniğinin bakım ve ayarıyla görevli kullanıcılar. 
 • Mekanik sahasından bakımcı
Eğitimin hedefleri
 • Robot mekaniğinin ayarlanması
 • Robot mekaniği için servis ve bakım
Ön koşul

Mekanikle ilgili bir mesleki eğitimden mezun olmak

Eğitim süresi 4 gün (ROMAT / QIROX®)
Ders süreleri

Saat 08.00 - 16.30 arası

Katılımcı sayısı 4-6 kişi
İçindekiler
 • Robot mekaniğinin yapısı 
 • Aks tahriklerinin yapısı ve fonksiyonu 
 • Eksantrik ve yatakların yapısı ve fonksiyonu 
 • 1 - 6 akslarının ayar olanakları (boşluk ayarları) 
 • Robot mekaniğinin ayarlanması (Home pozisyonu) 
 • Basınçlı hava sisteminin yapısı, fonksiyonu ve ayarı (R310) 
 • Gresleme ve yağlama
Belgeler Seminer klasörü, şunlardan oluşur:
- Mekanik aks boşluğu için ayar bilgisi
- Güncel robot bilgileri
- Konuyla ilgili makaleler
- Uygulama örnekleri
Mezuniyet Katılım sertifikası