CLOOS eğitimleri

Programlama Kademe 2 - İleri ders

Qirox Controller
 

 
Hedef grup
 • Robot programlarının oluşturulması, düzeltilmesi ve bakımıyla görevli kullanıcılar.
 • Robot programcısı
Eğitimin hedefleri
 • Müşteriye özel seçeneklere hakimiyet
 • Anılan seçenekler kullanılarak çalışma programlarının komple şekilde oluşturulması
 • Birden fazla harici aksla programlama
Ön koşul

Dersten mezuniyet:

"Programlama Kademe 1 - Ana ders"

Eğitim süresi 5 gün
Ders süreleri Pazartesi, Saat 09.00 - 16.30 arası
Salı - Perşembe, Saat 08.00 - 16.30 arası
Cuma, Saat 08.00'den yakl. 12.00'ye kadar
Katılımcı sayısı 4-6 kişi
İçindekiler
 • Kademe 1 dersi içeriklerinin tekrarı
 • Güvenlik kuralları EN 775
 • Test iş parçalarında program oluşturma
 • Giriş/çıkışların program teknolojisine dair bağdaştırılması
 • Mekan noktalarının kartezyen kaydırması
 • Transformasyon ve yansıtma
 • Değişken işleme
 • Git-gel ve bunların figürleri
 • Harici aksların senkronizasyonu
 • Koordinat sistemleri (temel, manuel, iş parçası koordinat sistemi)
 • Çok katlı kaynak
 • Program komutu üzerinden nokta üretimi
 • Bir sensörle paralel kaydırma
 • Kısa, uzun, ve püskürtme arkı için ark sensörü
 • MANAX fonksiyonu
 • Müşteriye özgü seçenekler
Belgeler

Seminer klasörü, şunlardan oluşur:
- Programlama kılavuzu
- Sistem açıklaması
- Güncel robot bilgileri
- Konuyla ilgili makaleler
- Uygulama örnekleri

Mezuniyet Katılım sertifikası