CLOOS eğitimleri

Kullanım, programlama ve ayar pratiği

MIG/MAG ve WIG akım üreteçleri
 

 
Hedef grup
 • Kaynak sistemlerinin kullanılması, programlanması, ayar pratiği ve ark optimizasyonuyla görevli kullanıcılar
 • Kaynak uygulayanlar, kaynak gözetimi
Eğitimin hedefleri
 • Akım üretecinin kullanılmasıyla ilgili bilgiler 
 • Program teknolojisiyle ilgili çeşitli olanaklar hakkında bilgi 
 • Optimal kaynak parametrelerinin ayarlanması 
 • Denetleme fonksiyonlu komple kaynak listelerinin oluşturulması
Ön koşul

Pratik uygulama yapmaya ve öğrenilen bilgileri hayata geçirmek için hazır olmak, ilgi duymak ve bu yetenekte olmak.
Kaynak teknolojisinde ön bilgiler.

Eğitim süresi 3 gün
Ders süreleri Geliş tarihi: Başlangıç Saat 09.00
Saat 08.00 - 16.30 arası
(Cuma günleri yakl. Saat 12.00'ye kadar)
Katılımcı sayısı 4-6 kişi
İçindekiler
 • Kaynak teknolojisine giriş 
 • Kaynak akımı üreteçlerinin yapısı ve yapı elemanları 
 • Akım üretecinin yapısı 
 • Kumandanı ana durumlar ve ilkeleri 
 • Akım üretecinin kullanılması ve programlanması 
 • Komutların açıklaması 
 • Test iş parçalarında program oluşturma 
 • Kaynak verileri kontrolü 
 • Kaynak akımı üreteçlerinin birbirine bağlanması 
 • Şaloma, hortum paketleri ve aksesuar
Belgeler

Seminer klasörü, şunlardan oluşur:
- Kullanma kılavuzu ve kullanım elemanları fonksiyon açıklaması
- Güncel kaynak cihazları bilgileri
- Konuyla ilgili makaleler
- Uygulama örnekleri

Mezuniyet Katılım sertifikası