Uvedení systémů průmyslových robotů do provozu

Pro zajištění bezvadného a rychlého uvedení robotů do provozu u zákazníka bez ohrožení běžící výroby se systémy svařovacích robotů od CLOOS předtím důkladně testují. Od svařovacích zdrojů  až po polohovač obrobku a programovací modul: Každá komponenta Vašeho svařovacího zařízení se před expedicí u Cloos sestaví a přezkouší se bezvadná funkce celého systému. Následně provedou naši specialisté instalaci krok po kroku ve Vaší výrobní hale. Tak Vám můžeme zajistit bezproblémový průběh a rychlý start výroby. Po úspěšném uvedení do provozu probíhá rozsáhlá instruktáž Vašich pracovníků.

 

Individuální programování dílů

V závislosti na složitosti obrobku může být individuální programování dílů velmi drahé a časově náročné. Abychom Vám ušetřili čas, jsou Vám naši specialisté ochotně k dispozici při koncepci a realizaci. Náš kvalifikovaný odborný personál vytváří profesionální programy, které spojují co nejkratší doby taktu s optimálními  výsledky svařování. Vy profitujete z našich zkušeností, které jsme získali v průběhu desetiletí  – a dosáhnete nejlepších výsledků svařování při minimální době taktu.

 

Pro rychlá nasazení: Servis CLOOS pro uvedení průmyslových robotů do provozu.